Vergunningen

Om het aanvragen en handhaven van vergunningen op S/park in goede banen te leiden is de overkoepelende stichting Vergunningen S/park in het leven geroepen. Deze stichting beschikt over een categorie 5 milieuvergunning.

Door de aanwezigheid van de grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op S/park vallen we onder de BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen), waar alle bedrijven op het terrein ook onder vallen. Deze koepelvergunning bespaart bedrijven doorlooptijd om zich op S/park te vestigen. Als een bedrijfsproces in overeenstemming is met de BRZO hoge drempel inrichting zal de doorlooptijd slechts 14 weken, in plaats van minimaal 32 weken, bedragen.

WABO

Dit is een overkoepelende vergunning, in ons geval een milieuvergunning tot categorie 5 in het bestemmingsplan. Binnen deze vergunning is milieuruimte aanwezig, waar bedrijven gebruik van kunnen maken en waardoor vergunningen milieuneutraal aangevraagd en verleend kunnen worden.

Procesnl.png

HSE

HSE-HANDBOEK

Minimale veiligheids- en milieueisen voor de gehele locatie zijn in dit handboek vastgelegd. Binnenkort zal het handboek ook digitaal beschikbaar zijn.

HSE-PROCES

Wanneer u zich op S/park wil gaan vestigen wordt er allereerst een pre-screening gedaan voor de milieuimpact die uw bedrijfsprocessen hebben. Daarna zullen wij passend advies geven en ondersteuning bieden om zo spoedig mogelijk tot een vergunningsaanvraag te komen. Nadat deze aanvraag is ingediend en goedgekeurd kunnen de (HSE-)overeenkomsten worden gesloten.

Op het moment dat uw bedrijf op S/park gevestigd is zullen wij regelmatig toetsen of uw processen aan de minimale veiligheids- en milieueisen uit het HSE-handboek voldoen. Wij houden toezicht en zullen handhaven waar nodig.


CONTACT

Vragen met betrekking tot onze vergunningen, HSE reglementen of WABO? Neem dan contact op met onze HSE-manager Jan Willem Slaa. Hij helpt u graag verder.

E-mail: jan.willem.slaa@sparkdeventer.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 868 227 08