Opleidingen, Kennis & Onderwijs

De faciliteiten op S/park bieden voldoende ruimte voor opleidingen, kennis & onderwijs. Verschillende vormen hiervan worden nu of in de toekomst aangeboden aan scholieren, studenten en/of medewerkers. 

Akzo Nobel Safety

Voor medewerkers van AkzoNobel is het van belang om op een veilige manier te (leren) werken. In Deventer is er de mogelijkheid te oefenen met de gebruikelijke veiligheidsprotocollen, de juiste apparatuur, chemicaliën en techniek. S/park en AkzoNobel bieden hiervoor verschillende faciliteiten aan. 

Opleiding operator 4.0

Door de digitalisering en Chemie 4.0 verandert ook het werk van een operator. Op S/park zijn de faciliteiten aanwezig om nieuwe operators op te gaan leiden op basis van deze thema's. Hierdoor worden praktijk en theorie snel en gemakkelijk met elkaar verbonden.

Lectoraat Saxion

Binnen dit lectoraat werken docenten en specialisten uit de beroepspraktijk samen, in een lector en kenniskring. Samen met studenten worden praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd. Studenten leren een onderzoekende houding aannemen en onderzoeksresultaten toepassen in de praktijk. 

Radboud, UTwente

Het vergaren van kennis stopt niet bij de uitgang van de universiteit. De Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Twente kiezen hierom voor een samenwerking met S/park. Op deze manier ontwikkelen studenten zich en leren zij de geleerde theorie toe te passen in praktijksituaties.