GoChem De innovatieversneller voor duurzame chemie in het mkb.

Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Deze partijen weten elkaar echter nog niet altijd te vinden. GoChem wil hier verbetering in brengen. Het programma GoChem ondersteunt mkb-ondernemingen in de brede chemie en de chemie-verwerkende industrie bij groene innovatie. 

KIEM GoChem

KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research). De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen binnen de hierboven genoemde thema’s. De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. De deelnemende mkb-onderneming(en) draagt maximaal € 5.000 (in kind) en € 5.000 (in cash) bij aan de financiering van het project. 

Verwachte openstelling

Naar verwachting zal KIEM GoChem medio april 2019 worden opengesteld voor het indienen van voorstellen. Op deze website en op de website van Regieorgaan SIA zal meer informatie beschikbaar komen. Een projectidee kunt u nu al insturen. 

Projectidee melden bij het programmabureau GoChem

Voordat een aanvraag kan worden ingediend, dient u contact te hebben opgenomen met het programmabureau van GoChem om op hoofdlijnen uw projectidee te bespreken. Hiermee wordt een gelegenheid gecreeërd voor een verdere aanscherping en verbetering van uw voorstel. Indien relevant kan het programmabureau u ook adviseren over consortiavorming (mkb, kennisinstellingen), financiering en eventueel vermarkting. 

Klik hier voor het Word-formulier waarmee u uw projectidee kunt insturen. 

Marc Leeuw