Onbegrip over Zeer Zorgwekkende Stoffen (Dutch only)

Onze HSE-manager Jan Willem Slaa heeft een artikel geschreven met als thema “Onbegrip over Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Benieuwd naar zijn kijk hierop en antwoorden op vragen als: Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen & hoe kan het stoffenbeleid in Nederland worden verbeterd?, lees dan onderstaand artikel en neem contact op met Jan Willem.


Dit artikel is onderdeel van het Tijdschrift Milieu, februari 2019, jaargang 25, nummer 1, Thema: Innovatie. Alle rechten van het artikel bevinden zich bij de uitgever (VVM netwerk van milieuprofessionals) en de schrijver (Jan Willem Slaa, HSE-manager S/park).

VVM netwerk van milieuprofessionals
De VVM, hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet zich in voor de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent. Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale contacten.

De leden hebben een zeer uiteenlopende achtergrond van ingenieurs, chemici en natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers, planologen en verkeerskundigen tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Zij zijn werkzaam in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Juist die variatie aan disciplines maakt de VVM tot een wervend en inspirerend platform.

Job Hollander