BRZO? Wat betekent dat voor S/park?

Op 1 november is door Bureau BRZO+ de nieuwste lijst met BRZO-locaties in Nederland gepubliceerd. Voor S/park een geschikt moment om deze benaming en de betekenis voor onze locatie te verduidelijken. De afkorting BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In 2015 is hierin wettelijk vastgelegd op welke manier men de gevaren van zware ongevallen waarbij (zeer) gevaarlijke stoffen zijn betrokken dient te beheersen.

Doordat op S/park hoog reactieve chemicaliën ontwikkeld, geproduceerd en opgeslagen worden valt het terrein, nu nog onder AkzoNobel Specialty Chemicals, binnen het BRZO. Dit betekent dat de focus altijd ligt op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, bezoekers en (milieu)omgeving. Bij S/park is het motto dan ook: wij werken veilig of wij werken niet.

Samen met onze bedrijven en onze founder Nouryon zijn wij constant bezig met het veiliger maken van ons terrein en onze processen. Daarnaast is het van belang dat onze medewerkers worden opgeleid en weten welke risico’s verbonden zijn aan de locatie waar zij werken.

Voor bedrijven die werken met veeleisende chemie en op zoek zijn naar een nieuwe ontwikkel- of productielocatie is S/park in Deventer de ideale plek. Deze koepelvergunning bespaart bedrijven doorlooptijd om zich op S/park te vestigen. Als een bedrijfsproces in overeenstemming is met de BRZO hoge drempel inrichting zal de doorlooptijd slechts 14 weken, in plaats van minimaal 32 weken, bedragen.

Meer weten over onze BRZO-locatie of contact met ons hierover opnemen? Kijk dan hier.


Bovenstaand artikel is geschreven naar aanleiding van de bedrijvenlijst BRZO Locaties 1 november 2018 van BRZO+.

logobrzo.png

BRZO+
In Nederland werken sinds 2001 verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Sinds 1 januari 2014 is aan het samenwerkingsprogramma de naam BRZO+ verbonden.
Job Hollander