Innovatievouchers provincie Overijssel

De provincie Overijssel stimuleert innovatie van processen en producten. Om dit voornemen extra kracht bij te zetten kunnen MKB’ers, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties gebruik maken van de innovatievoucher. Met deze voucher kan subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie. In samenwerking met ervaren partijen als kennisinstellingen, open innovatiecentra en bedrijven met specifieke kennis kunnen er dan stappen worden gezet in de proces- en productontwikkeling.

Op S/park kunnen organisaties hun innovatievraagstukken op het gebied van veeleisende chemie en technologie neerleggen bij de RD&I-afdeling van Nouryon. Hier kan men bijvoorbeeld analyses van chemische stoffen laten uitvoeren, gebruik maken van het unieke Safety lab en procestechnologieën verbeteren en doorontwikkelen. Een overzicht van de diensten, die door Nouryon
worden aangeboden in Deventer, is hier te lezen.

De innovatievoucher kan worden aangevraagd door ondernemingen en organisaties die in of buiten Overijssel gevestigd zijn. Met een vestiging binnen Overijssel kunnen binnen of buiten de provincie activiteiten worden uitgevoerd op basis van de verstrekte subsidie. Mocht een onderneming of organisatie buiten de provincie Overijssel zijn gevestigd dan dienen de met de subsidie bekostigde activiteiten binnen Overijssel plaats te vinden.

Het aanvragen van de innovatievoucher verloopt via de website van de provincie Overijssel en aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst. Verdere informatie over extra voorwaarden, verplichte bijlagen en de maximale bijdrage is op dezelfde pagina te lezen.

Voor verdere informatie over het vestigen binnen de provincie kan contact met ons worden opgenomen. Wij kijken dan graag met u mee naar de mogelijkheden die er op S/park voor u en uw onderneming zijn.