LogHub.png

Logistieke Hub

De Logistieke Hub is de logistieke dienstverlener van S/park, gespecialiseerd in het opslaan en distribueren van gevaargoederen.
Door jarenlange ervaring met logistiek is de Hub in staat om de bedrijven op S/park geheel te ontzorgen en logistieke kennis te delen. In samenwerking met de bedrijven wordt gekeken naar logistieke vraagstukken. Uit ervaring blijkt dat zo’n vraagstuk vaak maatwerk als oplossing vereist, bij de Logistieke Hub zijn alle faciliteiten om tot deze oplossingen te komen aanwezig.


Jaarlijks zorgt de Logistieke Hub voor de planning, de opslag en het in- & outbound transport van 10.000 ton aan goederen. Opgeleid personeel heeft kennis en ervaring te werken met diverse chemicaliën van verschillende ADR klassen, zoals organische peroxiden (Klassen 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 9). In samenwerking met verschillende partners kan via alle modaliteiten (weg, water, lucht & trein) wereldwijd getransporteerd worden.

De Logistieke Hub valt onder de BRZO-regelgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en werkt volgens geldende wet- en regelgeving zoals PGS15 en PGS8 (Publicatie Gevaarlijke Stoffen). Bij het transporteren van goederen en materialen werkt men volgens de richtlijnen van ADR (weg) en IMDG (water). Daarnaast kan men ook transport aanbieden naar richtlijnen van IATA (lucht).

De Logistieke Hub wil bedrijven die zich vestigen op S/Park ondersteunen als logistieke service provider. Zij vernemen graag uw specifieke logistieke wensen en eisen en streven er naar uw service gerichte & innovatie logistieke partner te zijn.

Overzicht:

·         Wereldwijd netwerk

·         Alle modaliteiten

·         Voorraadystemen

·         BRZO bedrijf

·         PGS15 en PGS8

·         ADR, IMDG & IATA

·         ISO 9001 & 14001 gecertificeerd

·         Aanwezigheid van een safety advisor

·         Ervaring met chemicaliën in ADR klassen 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 9