Innovatie Programma

Sinds 1838 lopen Veiligheid en Opschalen als rode lijnen door de geschiedenis van het huidige S/park terrein. Veiligheid als basis van alles wat op het terrein gebeurt, waarbij het geen verschil maakt of het om ontwikkelen, produceren of vervoeren gaat. Opschalen als Unique Selling Point, waarbij de jarenlange ervaring en de aanwezige faciliteiten en diensten een belangrijke rol spelen in dit proces.

Door de jaren heen zijn hier nog twee lijnen bijgekomen: Duurzaamheid en Digitalisering.
Duurzaamheid uit zich in verschillende vormen, namelijk het produceren van duurzame (groene) producten en het op een duurzame wijze produceren van producten waarbij afvalstoffen weer de grondstoffen voor een ander kunnen zijn. Digitalisering draait om Chemie 4.0, de chemische ontwikkeling waarbij het gebruik van digitale informatievoorziening en -verzameling steeds meer toe neemt.

Samen met onze partners zorgen wij dat deze lijnen zichtbaar zijn en blijven bij onze werkzaamheden. Daarnaast maken onze samenwerkingen het mogelijk voor het MKB en start-ups om nieuwe vaardigheden op te doen en producten te ontwikkelen en te produceren.

Terug naar Innovatie Centrum