Kantoor M1.jpg

Een ecosysteem in ontwikkeling

Gebiedsvisie

S/park ligt op een strategische positie aan de A1 en aan de IJsselvallei. Door het ontwikkelen van een gebiedsvisie willen we ruimte geven aan een hoogwaardige inrichting van S/park met een eigen identiteit, gericht op veeleisende chemie en technologie. De verschillende activiteiten op S/park vragen om verschillende typen ruimten in een groene omgeving. Door te clusteren naar functie worden activiteiten niet verstoord, maar versterkt.

 

Synergie & Crossovers

In de gebiedsvisie streven we naar een clustering van functies zoals research & development, productie & piloting, educatie & training en logistiek & opslag. Hierdoor kan de inrichting van het gebied beter worden afgestemd op de specifieke eisen.

Verbinden & Ontmoeten

Ontmoeting staat centraal in innovatie.  Dit wordt gestimuleerd door een aantrekkelijk openbare ruimte. Het vanzelfsprekend verbinden van verschillende clusters zorgt voor de benodigde dynamiek. Op deze manier ontstaat er chemie tussen personen en bedrijven.

Groen en gezond

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de chemie. Door het gebied flink te vergroenen wordt het een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast draagt S/park op deze manier een steentje bij aan een duurzamere wereld.

181004 afbeelding innovatieketen tbv spark.png
 

Cleantech Regio

S/park is onderdeel van de Cleantech Regio. Deze regio omslaat de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Hier werken ondernemers, onderwijs en onderzoek gezamenlijk aan een schonere toekomst voor iedereen. Door met minder meer te doen wordt er niet alleen stilgestaan bij schonere technologie, maar wordt ook bijgedragen aan een duurzame wereld met een sterke economie.

Artboard 6extra.png